Make your own free website on Tripod.com

Två marinor en klubb....

Det här finns på våra marinor

SANDASAXVIKEN
80 båtplatser34 båtplatser
Nattvakt sommartidLåsta grindar
Tillgång till el & vatten vid bryggaTillgång till el vid brygga
Dusch & kok möjligheter200 m till "shopping"
Disel tankanläggning, septi-tankstationParkanläggning vid hamnen
Klubbstuga med grillplatsFärskvatten vid brygga
Övernattings stuga 
Hamnkapten: Svante ForslundHamnkapten: Olle Schneider
Tel. 0250-71286Tel. 0250-30224

OBS all information och uppdatering gällandeMBK skickas till Tomas Lind tomas.lind@aloteknik.se