Make your own free website on Tripod.com

Båtplatsavgifter 2001


BåtplatserSandaSaxviken
Grundavgift1600;- 1200;-(ej medlem 1600;-)
Arbetspass-400;-* -400;-*
Vaktnatt 1-500;-** -500;-**
Dagpass 2-400;-*** --- 
   
Minsta avgift:300;- 300;-

* Obligatorisk arbetsplikt för samtliga MBK´s medlemmar om 4 timmar/år att utföra i dennes hemma hamn enligt respektive hamnkaptens anvisning. Avgiften nedsättes med -100kr/tim.

** Val av vaktnatt kan frivilligt tecknas utlagd på lista i klubbstugan under Maj månad. 1 juni upprättar vaktchefen i Sanda vakt-kommenderings lista. Avgiften nedsättes med -500kr/natt och max en natt avdrages. Underlåtande av att utföra vakttjänst innebär att styrelsen har rätt att säga upp medlem och båtplats/kontakt.

*** Dagpass utföres endast av Sanda medlemmar och omfattar städning av klubbstuga, toaletter, gäststuga, bemanning av tankstation samt underhåll/skötsel av bryggor och gräsmattor.

OBS all information och uppdatering gällande MBK skickas till Tomas Lind tomas.lind@telia.se